Tunel Dugi Rat se nalazi na Državnoj cesti D8 ČVOR „TTTS“ – ČVOR „DUGI RAT“ – OMIŠ. Tunel će se sastojati od dvije tunelske cijevi. Kroz glavnu (prometnu) tunelsku cijev duljine 852,46 m odvijati će se dvosmjeran promet s jednom kolničkom trakom po smjeru. Druga tunelska cijev će biti evakuacijska duljine 540,2 m namijenjena evakuaciji putnika u slučaju incidenta. Tunelske cijevi će međusobno biti spojene s 3 poprečna prolaza za pješake.

Tvrtka CTP PROJEKT ugovorila je izradu Elaborata i Prikaza mjera zaštite od požara, sustav ventilacije te vatrodojave i vatrozaštite tunela.

Prilikom projektiranja sustava ventilacije za tunel Dugi Rat, koji se odlikuje visokim uzdužnim nagibom u iznosu od 4%, projektni tim strogo se pridržavao visokih sigurnosnih standarda i smjernica. Bitna referentna točka u ovom procesu bila je primjena švicarskih smjernica, posebno ASTRA 13002, koja se bavi ventilacijom sigurnosnih hodnika (galerija) u cestovnim tunelima. Važnost ovih smjernica ogleda se u implementaciji nadtlačne ventilacije u evakuacijskim tunelima, što predstavlja ključnu komponentu za sigurnost putnika. Nadalje, ASTRA 13004, usmjerena na detekciju požara u cestovnim tunelima, odigrala je ključnu ulogu u projektiranju na način da je implementiran sustav za ranu detekciju požara.