Požarno ispitivanje – tuneli Omiš i Komorjak

Požarno ispitivanje – tuneli Omiš i Komorjak

Uspješno smo proveli požarna ispitivanja na tunelima Omiš i Komorjak Sjever koji su dio Državne ceste D8 Stobreč – Dugi Rat – Omiš, Dionica: Dugi Rat – Omiš. Tunela Omiš je ukupne dužine 1471 m s dva evakuacijska izlaza, a tunel Komorjak sjever s...

Reverzibilna hidroelektrana Velebit

RHE Velebit je reverzibilno derivacijsko proizvodno postrojenje snage 276 MW u generatorskom i 240 MW motornom režimu (276 / -240 MW). Smještena je u donjem toku rijeke Zrmanje, oko 10 km uzvodno od grada Obrovca. Gradnja RHE Velebit započeta je 1978. godine. Puštena...

Hidroelektrane Orlovac, Đale i Peruća

HE Orlovac je organizacijski vodeća elektrana u grupi istoimene Glavne elektrane (GHE) u kojoj su još i HE Peruća i HE Đale. GHE Orlovac je dio Proizvodnog područja Jug. Upravljanje proizvodnjom provodi se kroz Centar proizvodnje Dalmacije. Ugovorom između HEP –...

Zračna luka Dubrovnik

Zračna luka Ruđer Bošković nalazi se u Čilipima, 22 kilometra od Dubrovnika. Dubrovačka zračna luka je nakon Zračne luke „Franjo Tuđman” i Zračne luke Split, treća najprometnija zračna luka u Hrvatskoj. Tradicionalno najbrojniji dubrovački gosti su iz Velike Britanije...

Tunel Dugi Rat

Tunel Dugi Rat se nalazi na Državnoj cesti D8 ČVOR „TTTS“ – ČVOR „DUGI RAT“ – OMIŠ. Tunel će se sastojati od dvije tunelske cijevi. Kroz glavnu (prometnu) tunelsku cijev duljine 852,46 m odvijati će se dvosmjeran promet s jednom kolničkom trakom po smjeru. Druga...

Lijeva tunelska cijev tunela Učka

Postojeći tunel Učka je duljine 5062 metara i izgrađen je u vidu jedne tunelske cijevi sa dvosmjernim jednotračnim prometom. U nastavku samog tunela Učka se na istarskoj strani nalaze i dva kraža jednocjevna tunela sa dvosmjernim jednotračnim prometom. To su tunel...

HBOR – poslovnica Strossmayerov trg 9

Poslovna zgrada Hrvatske banke za obnovu i razvitak – HBOR na adresi Strossmayerov trg 9 u Zagrebu doživjela je u potresu u ožujku 2020. godine velika oštećenja. Radi se o povijesnoj građevini, izgrađenoj 1899. po projektu arhitekta Šandora Aignera. Tvrtka CTP...

Nova zgrada Hrvatske Lutrije

Nova poslovna građevina planira se graditi u Novom Zagrebu, u naselju Sopot, južno od Avenije Dubrovnik na k.č. 835/2, k.o. Zaprudski Otok. Planirana građevina je poslovne namjene. Planirana poslovna zgrada ima 8 nadzemnih etaža te 2 podzemne, potpuno ukopane etaže...

Most Pelješac

Most Pelješac sa svojom dužinom od 2.404 m, širinom od 21 m i projektiranim dvosmjernim prometom na dva kolnika s po dvije trake po smjeru, predstavlja najveći i najsloženiji takav objekt u Hrvatskoj do sada. Osnovno tijelo mosta sastoji se od čelične rasponske...