ZGRADE I SLOŽENE GRAĐEVINE

Zajedničko karakteristika svih navedenih objekata je velika koncentracija ljudi što postavlja dodatne zahtjeve na tehničke i organizacione mjere zaštite od požara. CTP PROJEKT daje cjelovita rješenja u pogledu zaštite od požara za ove objekte koji uključuju sve sustave u funkciji zaštite od požara, kao i razradu scenarija evakuacije.

  • Sportske dvorane

  • Trgovački centri

  • Bolnice

  • Lučki terminali

USLUGE:

  • Sve razine projektiranja za sustave ventilacije, vatrodojave, plinodojave, odimljavanja i ostalih sustava koji sudjeluju u zaštiti od požara, kao i pridruženih tehničkih sustava u graditeljstvu.

Naglasak u ovoj usluzi je na sagledavanju problema zaštite od požara u ovako složenim objektima u cijelosti i u skladu s time optimizaciji projektnih rješenja svih sustava koji sudjeluju u zaštiti od požara, kao i optimalnoj i usklađenoj interakciji navedenih sustava s ostalim tehničkim sustavima u građevini.

  • Prikaz mjera zaštite od požara (elaborati zaštite od požara) i elaborati zona ugroze

Kod složenih građevina prikaz mjera (elaborat) zaštite od požara ključni je dokument koji sagledava cjelinu zaštite od požara za građevinu i daje potrebne ulazne podatke za sve ostale projekte koji čine projektnu dokumentaciju. Imamo iskustva u primjeni stranih regulativa koje investitor, uz suglasnost naših institucija, može tražiti kao podlogu za projektiranje.
Za objekte gdje zbog tehnološkog proces može doći do pojave eksplozivne atmosfere izrađujemo elaborate zona opasnosti ugroženih eksplozivnom atmosferom.

  • Konzalting i numeričke analize

Izrađujemo specijalizirane numeričke simulacije razvoja požara i širenja dima u objektu korištenjem validiranih CFD programskih alata. Takvi proračuni koriste se u situacijama kada direktna primjena preskriptivnih projektnih pravila ne može dati odgovor na pitanja konstrukcije objekta i evakuacije ljudi vezano za širenje požara.
Izrađujemo simulacije evakuacije putnika i osoblja iz ugroženih objekata. U slučaju požarnog incidenta rezultati simulacije požara koriste se kao ulazni parametar za simulaciju evakuacije.
Pružamo usluge konzaltinga u području usklađenja projektnih rješenja za sve tehničke sustave u okviru zaštite od požara.

  • Projektantski i stručni nadzor

Za praćenje procesa gradnje obavljamo projektantski i stručni nadzor