Na proslavi Dana Građevinskog fakulteta, koja je održana 22. veljače, direktoru g. Drakuliću je uručena zahvalnica za tvrtku CTP Projekt od strane Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Povod zahvalnice je doprinos razvoju i afirmaciji Građevinskog fakulteta.