USLUGE

Izrađujemo projektnu dokumentaciju svih razina, od idejnih rješenja, preko glavnih projekata, do projekata izvedenog stanja i elaborata propisanih zakonskom regulativom, kao što su elaborati zaštite od požara, elaborati zaštite na radu i procjene ugroženosti od požara za objekte u eksploataciji. Pokrivamo sve sustave koji direktno sudjeluju u zaštitu od požara, kao što su ventilacija, vatrodojava, plinodojava, stabilni sustavi gašenja požara, sustavi odimljavanja, hidrantske mreže, a po potrebi i druge tehničke sustave u graditeljstvu.

U okviru ovih usluga nudimo niz specijaliziranih studija i analiza, kao što su studije ugroženosti od požara, studije odimljavanja, studije ventilacije, studije izvedivosti, analize rizika. Uz to izrađujemo i specijalizirane proračune razvoja požara i propagacije dima korištenjem numeričkih CFD programskih alata, posebno u situacijama kada dostupna zakonska regulativa i pravila tehničke prakse ne mogu dati direktno preskriptivno rješenje za određenu arhitektonsku zamisao i koncepciju zaštite od požara. Također radimo i tehničke “due diligence” analize kao dio cjelovitih “due diligence”.

Obavljamo stručni i projektantski nadzor u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji. U dosadašnjem radu zaposlenici CTP PROJEKT-a vršili su nadzor na niz kapitalnih projekata, kao što su magistralni plinovod Pula – Karlovac, magistralni plinovod Bosiljevo – Split, rekonstrukcija kliničke bolnice Rebro, itd.

Tvrtka je registrirana za vještačenja prema izvatku iz sudskog registra za područja:

  • graditeljstva i strojarstva
  • elektronike, elektrotehnike i automatike, elektrotehnike u graditeljstvu i elektrostrojarstvu
  • požara i tehnološke eksplozije
  • arhitekture

Temeljem rješenja Županijskog suda u Zagrebu, CTP je ovlašten za obavljanje poslova sudskog vještačenja iz navedenih područja.

Izrađujemo programe, analize i završne izvještaje za požarne testove, u prvom redu u cestovnim tunelima prema Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen (RVS).