Usluge

Projektiranje

Izrađujemo projektnu dokumentaciju svih razina, od idejnih rješenja, preko glavnih projekata, do projekata izvedenog stanja i elaborata propisanih zakonskom regulativom, kao što su elaborati zaštite od požara, elaborati zaštite na radu i procjene ugroženosti od požara za objekte u eksploataciji. Pokrivamo sve sustave koji direktno sudjeluju u zaštitu od požara, kao što su ventilacija, vatrodojava, plinodojava, stabilni sustavi gašenja požara, sustavi odimljavanja, hidrantske mreže, a po potrebi i druge tehničke sustave u graditeljstvu.

Konzalting

U okviru ovih usluga nudimo niz specijaliziranih studija i analiza, kao što su studije ugroženosti od požara, studije odimljavanja, studije ventilacije, studije izvedivosti, analize rizika. Uz to izrađujemo i specijalizirane proračune razvoja požara i propagacije dima korištenjem numeričkih CFD programskih alata, posebno u situacijama kada dostupna zakonska regulativa i pravila tehničke prakse ne mogu dati direktno preskriptivno rješenje za određenu arhitektonsku zamisao i koncepciju zaštite od požara. Također radimo i tehničke “due diligence” analize kao dio cjelovitih “due diligence”.

Nadzor

Obavljamo stručni i projektantski nadzor u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji. U dosadašnjem radu zaposlenici CTP PROJEKT-a vršili su nadzor na niz kapitalnih projekata, kao što su magistralni plinovod Pula – Karlovac, magistralni plinovod Bosiljevo – Split, rekonstrikcija kliničke bolnice Rebro, itd.

Vještaćenja

Tvrtka je registrirana za vještaćenja iz područja elektrotehnike, strojarstva, građevinarstva i zaštite od požara.

Požarni testovi

Izrađujemo programe, analize i završne izvještaje za požarne testove, u prvom redu u cestovnim tunelima.