RHE Velebit je reverzibilno derivacijsko proizvodno postrojenje snage 276 MW u generatorskom i 240 MW motornom režimu (276 / -240 MW). Smještena je u donjem toku rijeke Zrmanje, oko 10 km uzvodno od grada Obrovca.

Gradnja RHE Velebit započeta je 1978. godine. Puštena je u pogon 1984. i tada je bila jedna od najvećih reverzibilnih hidroelektrana u Europi. Posebno je zahtijevna bila gradnja strojarnice, bunarskog tipa, duboko u stijeni. RHE Velebit  je među najsloženijim hidroenergetskim objektima u Hrvatskoj. Osim proizvodnje električne energije, značaj RHE Velebit je mogućnost crpnog režima rada, odnosno „spremanja“ (akumuliranja) viška električne energije proizvedene iz klasičnih elektrana na fosilna goriva, protočnih hidroelektrana, energije proizvedene iz vjetroelektrana i drugih obnovljivih izvora. 

Strojarnica RHE Velebit je elektroenergetsko postrojenje koje je izgrađeno u dubinu od kote 11,00 m n.m. do kote -54,00 m n.m. te u visinu od kote 11,00 m n.m. do kote 22,40 m n.m. i sastoji se od 10 etaža (katova) koji čine funkcionalne cjeline. U evakuacijskom stubištu strojarnice RHE Velebit, koje obuhvaća sve etaže i predstavlja jedino evakuacijsko stubište u građevini RHE Velebit, nije ugrađen sustav za odvodnju dima i topline ili sustav nadtlačne zaštite (tzv. sustav diferencijalnog tlaka, SDT).

Ugovorom između HEP Proizvodnja d.o.o. i CTP PROJEKT-a, izrađeno je idejno rješenje nadtlačne ventilacije evakuacijskog stubišta čija ukupna visina iznosi 63 m, čime je ovo stubište s najvećom visinom unutar energetskih objektata u Hrvatskoj.