REFERENCE - ZGRADE I SLOŽENE GRAĐEVINE

Naziv objekta

Država

Projekt

Godina

"Arena Zagreb"

HRV

Studija sustava odimljavanja korištenjem CFD programa FLUENT; Projekt izvedenog stanja sustava odimljavanja

2007

"Spaladium Arena", Split

HRV

Studija sustava odimljavanja korištenjem CFD programa FLUENT

2008

Sportska dvorana u gimnaziji u Dubrovniku

HRV

Studija sustava odimljavanja prisilnom ventilacijom

2010

"Stožice", Ljubljana

SLO

Studija sustava odimljavanja korištenjem CFD programa FLUENT

2009

Naziv objekta

Država

Projekt

Godina

Trgovački centar SUPERNOVA, Zagreb

HRV

Konzalting za sustav prirodnog odimljavanja

2009

Naziv objekta

Država

Projekt

Godina

Klinički bolnički centar Zagreb, Rebro

HRV

Elaborat zaštite od požara, elaborat zaštite na radu

2010

Klinički bolnički centar Zagreb, Rebro zelena zgrada (poliklinika)

HRV

Stručni nadzor na elektrotehničkim i strojarskim radovima

2011

Vojna bolnica, Ain Naadja

DZA

Studija sustava odimljavanja i konzalting iz područja zaštite od požara

2011

Vojna bolnica, Astana

KAZ

Elaborat zaštite od požara

2009

Klinički bolnički centar Zagreb, energetsko postrojenje

HRV

Multidisciplinarno vještačenje - Nalaz i mjšljenje - Analiza obima isporuke energetskog postrojenja

2019

Klinički bolnički centar Zagreb, Hotel Rebro

HRV

Tehničko - ekonomska analiza uvjeta isporuke toplinske energije hotelu Rebro

2019

Klinički bolnički centar Zagreb

HRV

Predmet, obim i specifikacija usluge - Natječaj za odabir pravnog subjekta odgovornog za vođenje, nadzor i održavanje primarnog i sekundarnog termo-energetskog kruga KBC Zagreb, lokacija Rebro, Kišpatićeva 12 kao i opskrbu energentom u planirnom četverogodišnjem razdoblju

2021

Naziv objekta

Država

Projekt

Godina

Poslovni kompleks "Adris"

HRV

Laboratorijsko ispitivanje vatrootpornosti stakala fasade atrija štićenih sprinklerom

2010

Školski centar INAVIS, Šibenik

HRV

Glavni i izvedbeni projekt vatrodojave, stabilnog sustava za gašenje požara, vodovodne i kanalizacijske mreže; elaborat zaštite od požara, elaborat zaštite na radu

2014

Osnovna škola "Šandor Gjalski", Zagreb

HRV

Konzalting za sustav odimljavanja

2012

Privredna banka, Zagreb

HRV

Laboratorijsko ispitivanje vatrootpornosti stakala fasade centralnog atrija štićenih sprinklerom

2011

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

HRV

Projekt izvedenog stanja vatrodojave u Bloku 30, Tehnički izvještaj stanja sustava vezano za ZOP u Bloku 30

2016

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

HRV

Glavni projekt nadtlačne ventilacije evakuacijskih stubišta u Bloku 30, Elaborat zaštite od požara za GP evakuacijskih stubišta

2018

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

HRV

Vrata na evakuacijskim izlazima, Blok 10, Blok 20, Blok 30, Blok 50 - glavni projekt vatrodojave, elaborat zaštite od požara

2019

Obiteljska stambena građevina

HRV

Prikaz svih primjerenih mjera zaštite od požara

2021

Poslovna građevina Hrvatske Lutrije

HRV

Idejni projekt strojarskih instalacija, Glavni projekt termotehničkih instalacije, Glavni projekt sustava za zaštitu od dima i topline, Glavni projekt sustava vatrodojave i detekcije plina, Elaborat zaštite na radu, Prikaz svih primjerenih mjera zaštite od požara

2022

Višestambena zgrada na otoku Pagu

HRV

Elaborat zaštite od požara za glavni projekt

2022

Poslovna zgrada HBOR-a

HRV

Konzultantske usluge ocjene postojećeg stanja instalacija i opreme

2022

Višestambena zgrada u Kninu

HRV

Prikaz svih primjerenih mjera zaštite od požara

2022