REFERENCE - TRANSPORT

Object name

Country

Project

Year

Cestovni tuneli Brinje i Grič, autocesta A1

HRV

Idejni, glavni i izvedbeni projekt ventilacije i vatrodojave, elaborat zaštite od požara, Scenariji i algoritmi za tipične situacije u tunelu, Kompjutorski program za automatsko upravljanje uzdužnom ventilacijom

2002

Tuneli na državnoj cesti D8, dionica Dugi Rat - Omiš

HRV

Scenariji i algoritmi za tipične situacije u tunelima

2009

Tuneli na autocesti Split - Dubrovnik, dionica Ravča - Ploče; 8 tunela

HRV

Idejni, glavni i izvedbeni projekti sustava ventilacije i vatrodojave, elaborati zaštite od požara

2011

Tuneli na autocesti Split - Dubrovnik, dionica Doli - Dubrovnik, 10 tunela

HRV

Idejni i glavni projekti sustava ventilacije i vatrodojave, elaborati zaštite od požara, studija ugroženosti od požara za cijelu dionicu

2008

Tuneli na autocesti Rupe - Žuta Lokva, dionica Novi Vinodolski - Senj

HRV

Idejni, glavni i izvedbeni projekti sustava ventilacije i vatrodojave, elaborati zaštite od požara

2013

Nadvožnjaci na autocesti Beli Manastir - Osijek

HRV

Glavni projekti uzemljenja i zaštite od munje

2008

Tuneli na paneuropskom koridoru Vc, dionice Lot 1, Lot 2, Lot 4

BIH

Idejni projekti sustava ventilacije i vatrodojave

2010

Tuneli na paneuropskom koridoru Vc, dionice Lot 5, Lot 6, Lot 7

BIH

Glavni projekti sustava ventilacije i vatrodojave

2010

Tunel Vijenac

BIH

Konzalting za projekte vatrodojave i ventilacije

2014

Cestovni tunel Ras

MNE

Idejni projekt sustava ventilacije i vatrodojave

2002

Tuneli na dionici autoceste Veruša - Mateševo

MNE

Idejni projekti sustava ventilacije i vatrodojave

2006

Tuneli na dionici autoceste Sozina - Bar

MNE

Idejni projekti sustava ventilacije i vatrodojave, projekt zaštite od požara za cijelu dionicu

2012

15 tunela na autocesti Bar - Boljare (Crna Gora), dionica Smokovac - Mateševo

MNE

Glavni projekti vatrodojave, ventilacije, zaštite od požara; Studija ugroženosti od požara za cijelu dionicu, Studija rizika prijevoza opasnih tereta za cijelu dionicu

2016

Cestovni tunel Mala Kapela (5.860 m), autocesta Zagreb - Split

HRV

Idejni, glavni i izvedbeni projekt ventilacije i vatrodojave, elaborat zaštite od požara,
Scenariji i algoritmi za tipične situacije u tunelu,
Kompjutorski program za automatsko upravljanje uzdužnom ventilacijom

2008

Cestovni tunel Sv. Ilija

HRV

Idejni, glavni i izvedbeni projekt sustava ventilacije i vatrodojave, elaborat zaštite od požara

2008

Cestovni tunel Kozjak

HRV

Idejni, glavni i izvedbeni projekti sustava ventilacije i vatrodojave, elaborat zaštite od požara, studija ugroženosti od požara za dionicu ceste

2010

Tuneli na obilaznici Kotora

MNE

Idejni i glavni projekti sustava ventilacije i vatrodojave, projekt zaštite od požara za obilaznicu

2010

Cestovni tunel Učka (5.081 m) - postojeća cijev

HRV

Studija modernizacije za opremu u postojećoj cijevi, uključujući program za automatsko upravljanje uzdužnom ventilacijom, idejni i glavni projekt za sustav vatrodojave

2012

Cestovni tunel Sozina

MNE

Idejni i glavni projekt sustava ventilacije i vatrodojave

2012

Gradski tunel Niayesh (2.800 m) - Teheran

IRN

Gradski tunel, dvije cijevi, jednosmjerni promet. Izvedbeni projekt vatrodojavnog sustava; konzalting za sustav ventilacije

2013

Cestovni tunel Sv. Rok (5.670 m), autocesta Zagreb - Split

HRV

Idejni, glavni i izvedbeni projekt sustava ventilacije i vatrodojave, elaborat zaštite od požara

2016

Cestovni tuneli Bristovac, Ledenik, autocesta A1

HRV

Izvedbeni projekt sustava ventilacije i vatrodojav

2016

Tuneli na dionici autoceste Uvač - Mateševo

MNE

Idejni projekt sustava ventilacije i vatrodojave

2017

Cestovni tuneli Sv. Tri Kralja i Brezovica

HRV

Glavni i izvedbeni projekt sustava ventilacije i vatrodojave, elaborat zaštite od požara

2020

Cestovni tunel Učka, lijeva cijev

HRV

Idejni i Glavni projekt sustava ventilacije te vatrodojave i vatrozaštite, elaborat zaštite od požara

2013

Tunel učka

HRV

Izvedbeni projekt obnove ventilacije u postojećoj cijevi (elektro i strojarski), Izvedbeni projekt tunelskih TS nove cijevi, Izvedbeni projekt ventilacije nove cijevi

2021

Pelješki most - unutrašnjost čelićne konstrukcije

HRV

Izvedbeni projekt vatrodojave,  Izvedbeni projekt nužne rasvjete, Elaborat zaštite od požara

2021

Tunel Kameno

SLO

Analiza rizika (RVS-TuRisMo), Idejni projekt ventilacije, Studija ugroženosti od požara

2021

Tunel Dugi Rat

HRV

Elaborat zaštite od požara, Idejni projekt ventilacije, Idejni projekt vatrodojave

2021

Tunel Supava i Polakovica

HRV

Izvedbeni projekt vatrodojave i vatrozaštite

2021

Tunel Debeli brijeg

HRV

Izvedbeni i glavni projekt ventilacije tunelske TS, Izvedbeni projekt vatrodojave i vatrozaštite

2022

Tunel Zagora

HRV

Izvedbeni projekt vatrodojave i vatrozaštite, Izvedbeni projekt ventilacije tunela

2022

Tunel Kamenice

HRV

Izvedbeni projekt vatrodojave i vatrozaštite

2022

Tunel učka

HRV

Program požarnog ispitivanja sustava ventilacije i vatrodojave, Elaborat zaštite od požara kod građenja

2022

Naziv objekta

Država

Projekt

Godina

Željeznički tuneli Kapela 1 (9.308 m) i Kapela 2 (14.400 m) na pruzi Zagreb - Rijeka

HRV

Idejno rješenje cjelovitog koncepta zaštite od požara za tunele na dionici pruge, idejni i glavni projekti ventilacije i vatrodojave za tunele na dionici, studija ugroženosti od požara za cijelu dionicu

2008

Dionica željezničke pruge Goljak - Skradnik

HRV

Elaborat zaštite od požara za idejni i glavni projekt

2009

Dionica željezničke pruge Križevci - Koprivnica

HRV

Elaborat zaštite od požara za idejni i glavni projekt

2017

Kolodvor Ploče

HRV

Elaborat zaštite od požara

2012

Željeznički tunel Bibinje, željeznička obilaznica Zadar

HRV

Idejni i glavni projekti sustava ventilacije i vatrodojave, elaborat zaštite od požara

2010

Elektroenergetsko postrojenje 60 kVA za željeznički kolodvor Borongaj

HRV

Elaborat zaštite od požara za idejni projekt

2013

Željeznički kolodvor Brajdica i kontejnerski terminal Brajdica

HRV

Elaborat zaštite od požara za idejni projekt, Elaborat zaštite od požara za glavni projekt; glavni i izvedbeni projekti TPS sustava u tunelu, projekti vatrodojave i stabilnogt ssustava za gašenje požara u objektu SS i TK uređaja

2016

Dionica željezničke pruge Hrvatski Leskovac - Karlovac

HRV

Elaborat zaštite od požara za idejni i glavni projekt, projekti vatrodojave i stabilnih sustava gašenja požara za idejni i glavni projekt

2018

Stajalište Sesvetska sela

HRV

Elaborat zaštite od požara

2021

Naziv objekta

Država

Projekt

Godina

Zračna luka Zagreb - novi putnički terminal

HRV

Idejni, glavni i izvedbeni projekti za sustave zaštite od požara (vatrodojava i plinodojava, odimljavanje, nadtlačna ventilacija, stabilni sustavi za gašenje požara); elaborat zaštite od požara

2016

Zračna luka Zagreb - novi putnički terminal

HRV

Konzalting iz područja zaštite od požara za glavnog izvođaća (BBI (Bouygues Batiment International)

2015

Zračna luka Mali Lošinj

HRV

Elaborat zaštite od požara

2014

Aerodrom Tivat

MNE

Idejno rješenje za električne i strojarske instalacije

2010

Aerodrom Donjeck

UKR

Cjeloviti koncept zaštite od požara

2009

Hangara u sklopu aerodroma u Sinju

HRV

Idejni projekt strojarskih termičkih instalacija, elaborat zaštite od požara

2020