REFERENCE - INDUSTRIJSKE GRAĐEVINE

Naziv objekta

Država

Projekt

Godina

Čeličana kompanije CMC u Sisku

HRV

Glavni i izvedbeni projekt sustava vatrodojave, plinodojave i stabilnog sustava za gašenje požara

2009

Tvornica bioetanola u Osijeku

HRV

Idejni i glavni projekt sustava vatrodojave, plinodojave i stabilnog sustava za gašenje požara; elaborat zaštite od požara, elaborat zaštite na radu, elaborat klasifikacije prostora ugroženih eksplozivnom atmosferom

2011

Pročistać otpadnih voda Karlovac

HRV

Elaborat zaštite od požara, elaborat zaštite na radu

2010

VETROPACK STRAŽA, Hum na Sutli - tvornica srtaklene ambalaže

HRV

Elaborat zaštite od požara, elaborat zaštite na radu, izvedbeni projekt svih instalacija za dio tvornice u rekonstrukciji

2018

Poslovna zgrada EUROCABLE

HRV

Elaborat zaštite od požara, elaborat zaštite na radu

2009

HE Jajce II - rekonstrukcija

BIH

Revizija glavnih projekata vatrodojave, stabilnih sustava za gašenje požara, projekta zaštite od požara

2015

UPOV Ploče

HRV

Elaborat zona opasnosti (Ex)

2021

TS Novi Marof 1

HRV

Prikaz svih primjerenih mjera zaštite od požara, Glavni projekt vatrodojave

2022

Opskrba zrakoplova Zagreb INA

HRV

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, Plan zaštite od požara

2022