O NAMA

Tvrtka CTP PROJEKT d.o.o. za projektiranje, savjetovanje, nadzor i vještačenja, sa sjedištem u ulici Tuškanova ulica 41/II, 10000 Zagreb, osnovana je 17. lipnja 2008. godine. Skraćeni naziv tvrtke CTP predstavlja akronim od naziva CENTAR ZA TEHNIČKE SUSTAVE I POŽARNO INŽENJERSTVO, koji opisuje temeljno područje djelovanja i kompetencije djelatnika tvrtke. Zaposlenike sačinjavaju specijalisti više struka koji su više od 20 godina angažirani na skoro svim kapitalnim projektima tunelogradnje u Hrvatskoj i državama regije, prvenstveno iz područja sustava zaštite od požara i ostalih pridruženih tehničkih sustava. Pored tih aktivnosti, u okviru kojih su projektirani sustavi ventilacije i vatrodojave za veliku većinu novoizgrađenih tunela u Hrvatskoj, CTP PROJEKT danas pokriva cjelovito područje zaštite od požara, odnosno tehničkih sustava u graditeljstvu i za objekte u visokogradnji, kao što su trgovački centri, poslovno stambeni objekti, industrijski objekti, sportski objekti, bolnice i sl. Osnovna ideja kod osnivanja tvrtke bila je ponuditi na jednom mjestu kompletna rješenja za cjelovitu zaštitu od požara u smislu projektiranja, konzaltinga, stručnog nadzora i vještaćenja za sustave koji sudjeluju u zaštiti od požara, kao i pridružene tehničke sustave, u svim fazama realizacije takvih sustava. To je omogućeno strukturom zaposlenih, koja se sastoji od ovlaštenih inženjera strojarstva, elektrotehnike i arhitekture, čime je pokriveno kompletno područje zaštite od požara, a po potrebi i ostalih tehničkih sustava u graditeljstvu. Primarno područje ekspertize su sustavi ventilacije i odimljavanja, sustavi vatrodojave i plinodojave, stabilni sustavi gašenja požara. Pored kompletne projektne dokumentacije za spomenute tehničke sustave, tvrtka izrađuje i niz prateće dokumentacije, kao što su prikaz mjera zaštita od požara(elaborati zaštite od požara), elaborati zaštite na radu, procjene ugroženosti od požara, studije ugroženosti od požara i studija izvodljivosti, tehnički “due diligance”, te specijaliziranih analiza iz područja požarnog inženjerstva, kao što su studije odimljavanja i razvoja požara korištenjem CFD programskih alata, ili studije evakuacija za slučaj požarnog incidenta.

Zaposlenici

CTP PROJEKT d.o.o. zapošljava 6 djelatnika, koji pokrivaju područje strojarstva, elektrotehnike, arhitekture i sigurnosti. Od ovlaštenja potrebnih za izrade projekata prema zakonskoj regulativi o građenju, u tvrtki rade tri ovlaštena inženjera i jedan arhitekt ovlašten za izradu prikaz mjera zaštita od požara (elaborata zaštite od požara). Pored toga tvrtka zapošljava i tri ovlaštena sudska vještaka, za područje zaštite od požara, arhitekture, građevine, strojarstva i elektrotehnike.

Doc.dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.stroj.

Doc.dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.stroj.

DIREKTOR

  • Ovlašteni inženjer strojarstva
  • Stalni sudski vještak za područje strojarstva
Mr.sc. Mladen Lozica, dipl.ing.el.

Mr.sc. Mladen Lozica, dipl.ing.el.

TEHNIČKI DIREKTOR

  • Ovlašteni inženjer elektrotehnike
  • Stalni sudski vještak za područje elektrotehnike
Goran Tončinić, dipl.ing.arh.

Goran Tončinić, dipl.ing.arh.

VODITELJ PROJEKTA

  • Ovlašteni arhitekt
  • Ovlaštenik za izradu elaborata zaštite od požara
  • Stalni sudski vještak iz područja za zaštitu od požara, arhitekturu i graditeljstva
Krešimir Ivanek, mag.ing.mech.

Krešimir Ivanek, mag.ing.mech.

PROJEKTANT

  • Ovlašteni inženjer strojarstva
Sebastijan Vidaček, mag.ing.el.techn.inf.

Sebastijan Vidaček, mag.ing.el.techn.inf.

PROJEKTANT SURADNIK

Gordana Štimac

Gordana Štimac

TAJNICA