Nova poslovna građevina planira se graditi u Novom Zagrebu, u naselju Sopot, južno od Avenije Dubrovnik na k.č. 835/2, k.o. Zaprudski Otok. Planirana građevina je poslovne namjene.

Planirana poslovna zgrada ima 8 nadzemnih etaža te 2 podzemne, potpuno ukopane etaže namijenjene većinom smještaju vozila u mirovanju, tlocrtno veće površine od nadzemnih etaža. Ukupna visina planirane građevine je približno 38,5 m.  Visina poda krova na kojem mogu boraviti ljudi je približno 34 m.

CTP PROJEKT je sa tvrtkom Kincl d.d. ugovorio izradu glavnih i izvedbenih projekta termotehničkih instalacije, sustava za zaštitu od dima i topline, sustava vatrodojave i detekcije plina, elaborat zaštite na radu te prikaz svih primjerenih mjera zaštite od požara. Cijeli projekt se projektira u BIM-u.