Za potrebe predsjedanja Vijećem Europske Unije 2020. Godine od strane Hrvatske, bilo je potrebno dovesti u funkciju dio prostora u NSK koji su do tada bili u Roh-Bau izvedbi. Kao dio projektne dokumentacije CTP PROJEKT je izradio izmjene i dopune projekta sustava za odvodnju dima i topline, kao jednog od ključnih sustava za zaštitu od požara.