Most Pelješac sa svojom dužinom od 2.404 m, širinom od 21 m i projektiranim dvosmjernim prometom na dva kolnika s po dvije trake po smjeru, predstavlja najveći i najsloženiji takav objekt u Hrvatskoj do sada. Osnovno tijelo mosta sastoji se od čelične rasponske konstrukcije koja predstavlja sanduk trapeznog presjeka. Zbog veličine i konstrukcije mosta nametnula se potreba zaštite od požara tog prostora. Za potrebe naručitelja, Hrvatskih cesta d.o.o., CTP PROJEKT je ugovorio izradu Elaborata zaštite od požara unutrašnjosti rasponske konstrukcije mosta, te projekte vatrodojave i nužne rasvjete u istom prostoru.