CTP je sudjelovao na projektu cjelovite obnove glavne i dvorišne zgrade Arhitektonskog, Građevinskog i Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na predmetnom projektu je odradio Prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara.